Традиционна Т-09

Размери на картончето: 5.5 х 9 см