Традиционна Т-010

Размер на картончето: 7.5 х 11 см.