Традиционна Т-011

Размери на картончето: 7.5 х 11 см