Традиционна Т-028

Размери на картончето: 5.5 х 8 см.